chỉ dẫn sử dụng trung tâm báo cháy HOCHIKI FIRENET tình huống có cháy

 • Nguyễn Hiệp
 • 13 Tháng Một, 2018
 • Khi có cháy xảy ra, đèn LED “Fire” tại tủ FireNet sẽ chớp, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, & sẽ kích hoạt chuông/còi/đèn chớp báo cháy có nối kết với hệ thống. Đồng thời, bên trên màn hình hiển thị LCD, vị trí nơi có cháy xảy ra sẽ hiện lên bằng văn bản (có nội dung) như đã lập trình.

  ==>> Tham khảo:   Unipos

  rất có thể xem những sự cố cháy tiếp theo bằng cách nhấn nút “More Fire Events” và dùng nút mũi tên lên/xuống để xem bảng kê sự cố.

  Muốn tắt chuông/còi, thì vào cấp truy vấn 2 (Access Level 2) bằng phương pháp bât công tắc “Enable Controls”, hoặc nhập password Cấp 2 rối nhấn nút “Alarm Silence”. Đèn Fire vẫn thường xuyên sáng, and chuông/còi sẽ tắt. Muốn kích họat chuông/còi kêu trở lại thì nhấn phím “Resound Alarm”. Muốn tắt chuông/còi/đèn báo cháy và trả hệ thống về chế độ hoạt động và sinh hoạt bình thường thì nhấn nút “Reset”.

  tình huống có sự cố kỹ thuật
  Khi có sự cố kỹ thuật, còi (buzzer) tại tủ sẽ kêu, đèn LED “General Trouble” sẽ chớp, đèn LED chỉ định sự cố kỹ thuật chi tiết sẽ sang, và một thong tin về sự cố sẽ hiển thị trên màn hình LCD. Nếu cùng lúc có nhiều hơn thế nữa một sự cố trouble xuất hiện, thì đèn LED “More Events” sẽ sáng. Nhấn phím “More Events” and phím mũi tên lên/xuống để xem menu các sự cố, nhấn mũi tên phải để mở menu muốn xem, và dùng phím mũi tên lên/xuống để xem những sự cố kỹ thuật. Nhấn phím “?” để xem nhũng thong tin bổ sung cập nhật. – Khi có sự cố kỹ thuật, hãy liên lạc ngay với người có nhiệm vụ.

  ==>> Tham khảo:   Báo cháy hochiki pcthanglong.vn
  *Chức năng những phím trên Panel
  – Alarm Silence: Tắt chuông/Còi sau khi tủ báo cháy nhận tín hiệu báo động.
  – Re-sound Alarm: Kích hoạt chuông/còi kêu quay về sau khi đã tắt.
  – Panel Sounder Silence: Tắt còi (buzzer) của tủ FireNet.
  – More Fire Events: Xem tuần tự những dòng thiết bị kích hoạt báo động.
  – More Events: Xem tuần tự những sự cố xảy ra trong khối hệ thống.
  – Reset: Reset tủ báo cháy FireNet trở về tình trạng thông thường sau khoản thời gian báo động hoặc lật mạch.
  – Fire Drill: Test tín hiệu báo cháy. Khi tủ báo cháy FireNet đã truy cập vào Cấp 2 (cần password hoặc chìa khóa), thì việc báo cháy thử (test) có thể thực hiện bằng cách nhấn nút Fire Drill. Nhấn nút này một lần tiếp nữa để dứt việc test.
  – Lamp Test: Thử đèn. tất cả đèn & LED đều bật sáng.
  – Programmable Function: Đặc tính cải thiện.
  – Phím Phải/Trái: dùng làm di chuyển sang bên phải/trái trong memu của screen LCD.
  – Phím Lên/Xuống: dùng làm di chuyển hẳn sang lên/xuống trong memu của màn hình LCD.
  – ?: Menu trợ giúp về trạng thái hiện tại của khối hệ thống

  Nguồn: Tổng hợp trên mạng